تبلیغات
دنیای فن آوری نوین - قالب میهن بلاگ موزیک با رنگ آبی

:درباره وبلاگ

:آرشیو

:طبقه بندی

:پیوندها

:پیوندهای روزانه

:صفحات جانبی

:نویسندگان

:آخرین پستها

:ابر برچسبها

:نظرسنجی

آماروبلاگ

Page Ranking Tool

برای استفاده کد زیر را در درج قالب قرار داده و بعد از قالب های من آن را انتخاب کنید:

<html>

 

<head>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">

<meta http-equiv="Content-Language" content="fa">

<meta name="description" content="[cb:blog_meta_keywords]"/>

<meta name="keywords" content="[cb:blog_meta_keywords]"/>

<meta name="TempName" content="Music"/>

<meta name="Designer" content="Davood Jafari"/>

<meta name="Web" content="http://theme.mihanblog.com"/>

<meta name="ThanksTo" content="http://snm.ir"/>

<title>[cb:blog_title]</title>

<link rel="stylesheet" href="http://davoodct.parsaspace.com/Template/Music/Style.css" type="text/css">

</head>

 

<body>

<div style="display:none">[cb:blog_meta_keywords]</div>

<div align="center">

<div id="Body">

<div id="Top">

<div class="Text">

<span class="Title">»</span> امروز : <span class="Title">[cb:blog_today_date]</span><p>

<span class="Title">»</span> آخرین بروز رسانی : <span class="Title"><cb:block_stat>[cb:stat_modify_date]</cb:block_stat></span>

</div>

</div>

<div id="Menu">

<div class="Top"><div class="Text">منوی اصلی</div></div>

<div class="Down">

<div class="Text">

<span class="Title">»</span> <a href="[cb:blog_full_address]" title="[cb:blog_title]">صفحه نخست</a><p>

<span class="Title">»</span> <a href="[cb:blog_contact_href]">تماس با مدیر وبلاگ</a><p>

<span class="Title">»</span> <a href="http://www.google.a20.ir/">تهیه کننده ی

قالب</a>

</div>

</div>

<cb:block_blog_category>

<div class="Top"><div class="Text">دسته بندی ها</div></div>

<div class="Down">

<div class="Text">

<cb:loop_blog_category>

<span class="Title">»</span> <a href="[cb:blog_category_href]" title="[cb:blog_category_post_count] ارسال">[cb:blog_category_name]</a><p>

</cb:loop_blog_category>

</div>

</div>

</cb:block_blog_category>

<cb:block_author>

<div class="Top"><div class="Text">ارسال کنندگان</div></div>

<div class="Down">

<div class="Text">

<cb:loop_author>

<span class="Title">»</span> <a href="[cb:author_href]" title="[cb:author_post_count] ارسال">[cb:author_name]</a><p>

</cb:loop_author>

</div>

</div>

</cb:block_author>

<cb:block_blog_archive>

<div class="Top"><div class="Text">آرشیو ماهیانه</div></div>

<div class="Down">

<div class="Text">

<cb:loop_blog_archive>

<span class="Title">»</span> <a href="[cb:blog_archive_href]" title="[cb:blog_archive_post_count] ارسال">[cb:blog_archive_text]</a><p>

</cb:loop_blog_archive>

<span class="Title">»</span> <b> <a href="[cb:blog_archive_full_list_href]" target="_blank" title="نمایش همه آرشیو ها">همه آرشیو ها</a></b><p>

</div>

</div>

</cb:block_blog_archive>

<cb:block_search>

<div class="Top"><div class="Text">جستجو</div></div>

<div class="Down">

<div class="Text">

<input type="text" class="Input" name="search_text"/><p>

<Center><input type="submit" class="Button" value="[cb:search_button_text]"/></Center>

</div>

</div>

</cb:block_search>

<cb:block_link>

<div class="Top"><div class="Text">لینکستان</div></div>

<div class="Down">

<div class="Text">

<span class="Title">»</span> <a href="http://www.google.a20.ir/">دنیای فن آوری

نوین</a><p>

<cb:loop_link>

<span class="Title">»</span> <a href="[cb:link_href]" target="_blank" title="[cb:link_title]">[cb:link_text]</a><p>

</cb:loop_link>

</div>

</div>

</cb:block_link>

<cb:block_extrapage>

<div class="Top"><div class="Text">صفحات اضافی</div></div>

<div class="Down">

<div class="Text">

<cb:loop_extrapage>

<span class="Title">»</span> <a href="[cb:extrapage_href]" target="_blank">[cb:extrapage_title]</a><p>

</cb:loop_extrapage>

</div>

</div>

</cb:block_extrapage>

<cb:block_poll>

<div class="Top"><div class="Text">نظر سنجی</div></div>

<div class="Down">

<div class="Text">

<span class="Title">»</span> <b>[cb:poll_question]</b><p><br>

<cb:loop_poll>[cb:poll_answer]<p></cb:loop_poll>

<Center><input class="Button" type="submit" value="[cb:poll_button_text]"></Center>

</div>

</div>

</cb:block_poll>

<div class="Top"><div class="Text">آمار وبلاگ</div></div>

<div class="Down">

<div class="Text">

<cb:block_stat>

<span class="Title">»</span> بازدید امروز : <span class="Title2">[cb:stat_today_view]</span><p>

<span class="Title">»</span> بازدید دیروز : <span class="Title2">[cb:stat_yesterday_view]</span><p>

<span class="Title">»</span> بازدید این ماه : <span class="Title2">[cb:stat_this_month_view]</span><p>

<span class="Title">»</span> بازدید ماه قبل : <span class="Title2">[cb:stat_last_month_view]</span><p>

<span class="Title">»</span> کل بازدید ها : <span class="Title2">[cb:stat_total_view]</span><p>

<span class="Title">»</span> تعداد ارسال ها : <span class="Title2">[cb:stat_total_post]</span>

</cb:block_stat>

</div>

</div>

<div class="Top"><div class="Text">خروجی ها</div></div>

<div class="Down">

<div class="Text" style="text-align: center; direction: rtl; padding-top:10px; padding-bottom:10px">

<a href="[cb:blog_rss_href]" target="_blank" class="RSS">RSS</a> <a href="[cb:blog_atom_href] " target="_blank" class="RSS">ATOM</a>

</div>

</div>

</div>

 

<div id="Post">

<cb:block_linkdaily>

<div class="Top"><div class="Text">لینک های روزانه</div></div>

<div class="Down">

<div class="Text">

<cb:loop_linkdaily>

<span class="Title">»</span> <a href="[cb:linkdaily_href]" target="_blank" title="[cb:linkdaily_title]">[cb:linkdaily_text]</a><p>

</cb:loop_linkdaily>

<span class="Title">»</span> <b> <a href="[cb:linkdaily_full_list_href]" target="_blank" title="نمایش همه ی لینک های روزانه">نمایش همه ی لینک های روزانه</a></b><p>

</div>

</div>

</cb:block_linkdaily>

<cb:block_post>

<cb:loop_post>

<div class="Top"><div class="Text"><a href="[cb:post_href]" target="_blank" title="لینک مطلب">[ + ]</a> [cb:post_title]</div></div>

<div class="Down">

<div class="Text">

<div class="Author">نویسنده : [cb:post_author_name]</div>

<cb:block_post_category><div class="Cat">طبقه بندی ها : <cb:loop_post_category>[cb:post_category_name], </cb:loop_post_category></div></cb:block_post_category>

<div class="Date">

زمان ارسال : [cb:post_create_date] و ساعت [cb:post_create_time]<p>

زمان آخرین ویرایش : [cb:post_edit_date] و ساعت [cb:post_edit_time]<p>

</div>

<div class="Content">

[cb:post_body1]<p>[cb:post_body2]

</div>

<div class="Con">[cb:post_continue_link]</div>

<cb:block_post_related_link><div class="Relate">لینک های مرتبط : <cb:loop_post_related_link><a href="[cb:post_related_link_href]" target="_blank">[cb:post_related_link_name]</a>, </cb:loop_post_related_link></div></cb:block_post_related_link>

<div class="Other">

<a target="_self" href="[cb:post_comment_href]">[cb:post_comment_text] ( [cb:post_comment_count] )</a>

</div>

</div>

</div>

</cb:loop_post>

</cb:block_post>

 

<cb:block_general_list>

<div class="Down">

<div class="Text">

<cb:loop_general_list>

<span class="Title">»</span> <a href="[cb:general_list_href]" title="[cb:general_list_title] ">[cb:general_list_text]</a><p>

</cb:loop_general_list>

</div>

</div>

</cb:block_general_list>

 

<cb:block_blog_recent_post>

<div class="Top"><div class="Text">ارسال های پیشین ...</div></div>

<div class="Down">

<div class="Text">

<cb:loop_blog_recent_post>

<span class="Title">»</span> <span class="Title2">[cb:blog_recent_post_date]</span> - <a href="[cb:blog_recent_post_href]" title="[cb:link_title]">[cb:blog_recent_post_text]</a><p>

</cb:loop_blog_recent_post>

</div>

</div>

</cb:block_blog_recent_post>

</div>

<br clear="all">

<div class="CR"><div class="Text">This Template Designed By

            <a style="color: #FFFFFF" target="_blank" href="http://theme.mihanblog.com">Theme.MihanBlog.Com</a> And Davood Jafari And

            <a style="color: #FFFFFF" target="_blank" href="http://fadesign.ir">FaDesign.Ir</a>, Special Thanks To SNM</div></div>

</div>

</div>

</body>

 

</html>